Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

null

D-Command Sound Controller

Mixing / mastering console.

ΗΧΕΙΑ

null

Adam A7X with Adam Sub8

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

null

2x Avalon 737SP

2x Neve 1073 DPD

REVERB

null

TC Electronics Reverb 4000 – single-engine stereo version of Reverb 6000

MIDI KEYBOARD

null

ARTURIA Keylab 61 (Pro Grade Hybrid Synthesizer)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΟΥ

null

MOTU Ultra Lite MK3

Pro Tools Accel HD3

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

null

Cubase 8 Pro

Pro Tools HD 10

Complete Pro Tools|HDX System
with Pro Tools HD3 DAW Software

QBase 8

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

null

Neumann U87

2x Beyerdinamics DT 770 Pro

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

null

DT 770 PRO